вторник, 3 февруари 2009 г.

IP споразумение между Китай и Великобритания


Службата по Интелектуална собственост на Великобритания съобщава новината за подписаното споразумение между Обединеното кралство и Китай, целящо подобряване на работата между двете страни относно интелектуалната собственост.
Споразумението ще уреди въпросите касаещи търговските марки и патентите.
В момента китайските компании подават 5 пъти повече заявки за патенти от преди няколко години. Според прогнозите през 2012 година Китай може да се превърне в страната с най-активно подаване на патентни заявки.
Настоящата патента система страда от няколко основни проблема, като например огромният запас от нерешени патентни заявки, запас дължащ се и на дублирането на заявки в различните страни.
Споразумението има за цел да преодолее някои от проблемите на патентната система, затрудняващи отношенията между Китай и Великобритания. Друга основа цел е да се повиши разбирането относно системата на интелектуална собственост в двете страни.
информация на Intellectual Property Office