понеделник, 23 февруари 2009 г.

MARQUES Designs Team


MARQUES Designs Team издаде своето 3-то издание представляващо преглед на 400 решения по отношение невалидност на регистрирани дизайни на Общността. Материалът е изключително интересен за всеки специалист в областта на интелектуалната собственост проявяващ интерес към промишления дизайн. Обобщава се сериозната практика по въпроса, както на равнище OHIM Board of Appeal, така и на равнище национални съдилища.
Повече информация и самият доклад може да откриете тук.