сряда, 11 февруари 2009 г.

Съвети при разширяване на международна марка за територията на САЩ (Tips for Holders of International Registrations Seeking Extension of Protection)

WIPO предоставя изложени съвети при искане за разширяване на територията на закрила за международни марки в случаите, когато това искане се отнася до САЩ.
Исканията за разширяване на закрилата и за Америка подадени по Мадридският протокол се разглеждат от Американското ведомство за патенти и марки (USPTO) по същият начин, както при националните марки, вземайки предвид вътрешното законодателство на САЩ.За това ако при датата на получаване на заявката в USPTO не е получена цялата изисквана от националното законодателство информация, заявката ще бъде отказана временно.
Поради това USPTO дава някои съвети, съобразяването с които предпазва от първоначален отказ.

- Посочване на гражданство за ФЛ и седалище за ЮЛ;
- Превод на думата или думите в марката;
- Претенции за цвят и описание на цветовете;
- Използване на широко разпространени езици за идентифициране на стоките и услугите;
Пълният текст на съветите на USPTO може да откриете тук.

информация на WIPO.