четвъртък, 5 февруари 2009 г.

WIPO Meeting to Explore IP as a Financing Tool


На 10 март 2009 година WIPO организира среща относно ролята на интелектуалната собственост, като финансово средство.
Способноста за използване на нематериалните активи, като патенти, търговски марки, дизайни и тн., за подпомагане и увеличаване стойността на всяка компания става все
по-важна. Финансовият потенциал на интелектуалната собственост не се реализира напълно към момента поради факта, че финансово-счетоводната система е устроена да обръща внимание основно на материалните активи.
Целта на срещата е да повиши информираността в IP средите и бизнеса за възможностите и предизвикателствата пред IP финансирането.
Срещата цели още да очертае пътищата за подобряване на законодателството и финансовите практики на основата на които IP притежателите да максимизират стойността на нематериалните си активи.
Повече информация може да откриете тук.
информация на WIPO.