вторник, 24 март 2009 г.

Статистика за марки на Общността- февруари 2009 годинаCommunity trade mark applications received

6 307

Community trade mark applications published

7 574

Community trade marks registered (certificates issued)

10 485

Community trade mark renewal applications

1 110

Registered Community designs received

3 792

Registered Community designs published

4 692

по данни от OHIM.