вторник, 17 март 2009 г.

Antartica срещу OHIM относно NASDAQ


Antartica кандидатства за регистрация на марка на Общността NASDAQ за спортни дрехи и стоки. За тази марка е подадена успешна опозиция от Nasdaq с оглед на притежавана от тях идентична марка за финансови услуги.
Antartica обжалва пред the ECJ но съдът отхвърля жалбата и основните аргументи по нея:

- Доказателство за използване- според Antartica Nasdaq не е използвала с търговска цел своята марка за финансови услуги поради това, че услугите са били предоставяни безплатно. Съдът отхвърля доводът, като заявява, че въпреки липсата на заплащане за предоставяните услуги това не води до липса на цел от страна на Nasdaq към създаване на пазарен дял спрямо нейните конкуренти.

- Нелоялна конкуренция- според съдът има вероятност потребителите на услугите на Nasdaq да сметнат, че между нея и марката на Antartica има връзка.

- Съществуване на репутация според Art.8(5)- Antartica заявява, че според Art.8(5) е необходимо да съществува репутация на марката като цяло в потребителите ( в потребителските сегменти и на двете марки). Според Antartica Nasdaq няма репутация в спортните стоки. The ECJ смята, че в конкретния случай репутацията не трябва да се гледа в детайли още повече че NASDAQ е придобила широка известност и сред потребитили извън тези на финансови услуги.
информация на IPKat.