събота, 14 март 2009 г.

Най-иновативната нация в света


The Boston Consulting Group, the National Association of Manufacturers и The Manufacturing Institute публикуваха изследване за най-иновативната нация в света. На първо място е Сингапур, следван от Южна Корея и Швейцария. САЩ е на 8 място от 110 класирани държави.
Индексът на чиято основа са класирани страните се нарича BCG/NAM/MI International Innovation Index и включва както развитието на бизнес иновациите, така и подкрепата от правителството на съответната държава по отношение на иновациите.
Най-важните фактори, които са генератор на иновации са: нови идеи, структорният процес за иновации, водачество и умения на служителите.
информация на LexisNexis.com