сряда, 18 март 2009 г.

Организацията за колективно управление на авторски права в Япония обвинена в злоупотреба с монополно положение

Комисията за защита на конкуренцията в Япония задължи Организацията за колективно управление на авторски права (JASRAC) да преустанови практиката си при определяне на стойността на лицензиите си.
В Япония JASRAC съществува от 60 години и до 2001 година беше монополист на пазара. След тази дата се позволи и на други организации да осъществяват дейност по колективното управление на права в Япония.
Проблемът възниква от това че JASRAC предоставя обща лицензия на радио и телевизионните организации за използваните от тях музикални и аудиовизуални произведения, като сумата определена за плащане е 1,5% от приходите им. Няма значение колко и какви произведения се използват сумата винаги е една и съща.
Радио и телевизионните организации разбира се могат да предпочетат да договорят използването на част от произведенията индивидуално на основата на споразумения с други организиции конкуренти на JASRAC. Тогава обаче възниква проблем с това, че те трябва да платят таксата от 1,5% на JASRAC независимо, че ще използват по-малко произведения, а допълнително трябва да платят и на конкурентното дружество за договорените с него произведения. Според Комисията за защита на конкуренцията тази практика на определяне на възнагражденията пречи на нормалното функционеране на пазара и трябва да бъде преустановена.
От JASRAC заявиха че на този етап не е възможно да се въведе нова формула за изчисляване на възнагражденията, а настоящата не пречи на развитието на пазара. JASRAC смята да обжалва решението.
информация на IPKat.