петък, 20 март 2009 г.

Обединеното кралство промени таксите си по Споразумението от Будапеща


Wipo информира за настъпили изменения относно събираните такси от the National Collections of Industrial, Food and Marine Bacteria (NCIMB) по Споразумението от Будапеща, касаещо международното признаване и депозиране на микроорганизми за целите на патентната процедура.
Считано от 18 април 2009 година NCIMB ще събира следните такси:
- складиране на микроорганизми/семена- 550 паунда.
- доставяне на образци съгласно Rule 11.2 and 11.3 и превоз- 70 паунда.