петък, 20 март 2009 г.

Защита на личните данни в Аржентина


The Office for National Protection of Personal Data (Dirección Nacional de Datos Personales) на Аржентина прие Disposición 4/2009 регулиращо комуникациите свързани с директният маркетинг, когато се използват лични данни, които са събирани в база данни на рекламодателя.
Закона за защита на личните данни в Аржентина определя че "лични данни" са всякаква информация, която се отнася или идентифицира определен индивид или юридическо лице.
Най-често използваните лични данни при директният маркетинг са име на получателят, адрес, e-mail и телефон.
Целта на новата регулация е да се информира притежателят на личните данни, че той може да откаже неговите данни да бъдат използвани за съхранение в база данни или по точно:

Рекламодателят трябва да включи в съобщението си към приемащият следното:

- Бележка че притежателят на личните данни има право да се противопостави на тяхното съхранение в каквито и да било база данни;
- Описание на начина по който притежателят на данните трябва да направи отказа си;
-В случаите когато рекламодателят изпраща рекламното си съобщение без предварителното съгласие на получателят, той трябва задължително да посочи, че става дума за реклама.
Новата регулация влиза в сила от 18 март 2009 година.
информация на Datonomy.