сряда, 18 март 2009 г.

Кога една заявка за марка на Общността се счита за оттеглена

Едно интересно заключение на The Court of First Instance по отношение на въпроса за факторите определящи кога една заявка за марка на Общността се счита за оттеглена.
Случаят касае делото Laytoncrest Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market, Erico International Corp.
Laytoncrest заявява марка TRENTON. Erico подава опозиция поради наличието на своя по-ранна сходна марка LENTON. Laytoncrest на подават своето становище за опозицията. The Opposition Division отхвърля опозицията и Erico обжалват, като Laytoncrest отново не предоставят своето становище.
The Board of Appeal заключава че при определени случай една заявка може да се счете за оттеглена дори когато това не е направено изрично от заявителят, а се вземат предвид обстоятелства, които говорят за мълчаливо оттегляне на марката. В случаят Борда се обляга на липсата на всякаква комуникация от страна на Laytoncrest. Поради това отменя решението на The Opposition Division.
Този път Laytoncrest коментират последното решение и естествено го обжалват.
The Court of First Instance се произнася против решението на The Board of Appeal, като заявява следното:

- OHIM трябва да основава своите решения единствено на доводи и доказателства предоставени от страните по споровете. Ако OHIM счете че е налице загуба на определени права без решение за това, то е задължително потърпевшата страна да бъде информирана за това и да и се предостави срок от 2 месеца за отговор.
- В конкретното дело OHIM не е предоставил подобен срок поради което Laytoncrest не са могли да кажат финално становище преди марката им да бъде счетена за оттеглена.
информация на Class 46.