вторник, 31 март 2009 г.

Google уреди правото да дигитализира хиляди книги в САЩ

Миналата година съдът в САЩ излезе с решение по дело заведено от the Authors Guild of America, някои автори и издатели представлявани от the Association of American Publishers срещу Google за нарушаване на авторски права относно публикуваните online от компанията книги. До момента Google беше публикувала над 7 милиона книги в интернет.
С това решение на Google се предоставя неизключителна лицензия за дигитализиране и разпространение по интернет на всички книги качени от компанията online преди 5 януари 2009 година. След тази дата компанията трябва да влиза в споразумения с авторите или техни представители при уреждане на правата за дигитализиране на творбите им.
Авторите които не желаят произведенията им да бъдат разпространявани по интернет трябва да заявят това пред компанията до 5 май тази година.
За авторите нямащи нищо против горното е необходимо да посетят следният адрес www.googlebooksettlement.com и да посочат всички произведения, които им принадлежат и които са били вече дигитализирани. По този начин Google ще заплати еднократна сума от 60$ на книга.
Google ще има правото да публикува до 20% от творбите под формата на представяне или библиография, но няма да има правото да публикува последните 5% от произведенията. Компанията ще може да дава свободен достъп до тези произведения за университети и научни центрове.
Освен това Google трябва да създаде и фонд от 125 милиона долара за разплащане с притежатели на авторски права. Други 34 милиона долара компанията трябва да даде за основаване на Books Right Registry, който да управлява авторски права и да разпределя възнаграждения.
На Google се дава правото да складира всички дигитализирани книги в online библиотеки, като дава възможност те да бъдат закупувани.
Това споразумение се отнася единствено за територията на Америка но по мнение на специалисти най-вероятно Google ще предприеме подобни споразумения и в други страни с оглед амбициите на компанията да дигитализира максимален брой литературни произведения.
информация на IrishTimes.com