събота, 21 март 2009 г.

IP помощ за бизнесът в Хонгконг ( IP support for business in Hong Kong)

Департаментът по Интелектуална собственост в Хонконг въведе нова програма с цел подпомагане на бизнеса в усилията му да управлява по-добре своите нематериални активи.
Според програмата въведена от 5 март 2009 година, представители на Департамента ще посещават офисите на заинтересуваните компании, като ще им разясняват начините за по-ефективно управление на интелектуалната им собственост. Тази програма може да засегне около 30 000 фирми в Хонконг.
информация на Managing Intellectual Property.

on English

The Department of Intellectual Property in Hong Kong introduced a new program to help businesses in efforts to better manage their intangible assets.
Under the program introduced by March 5, 2009, representatives of the Department will visit the offices of interested companies, will explain how to more effectively manage their intellectual property.
This program could affect about 30 000 companies in Hong Kong.