четвъртък, 23 април 2009 г.

Световен ден на Интелектуалната собственост 2009 ( World Intellectual Property Day 2009)


Тази година Световният ден на Интелектуалната собственост ще бъде посветен на така наречените "зелени технологии".
В изявление по този повод Директорът на WIPO Francis Gurry посочва негативните последици за планетата, които са резултат от активната промишлена дейност осъществявана от хората.
Поради това WIPO посвещава Световният ден на Интелектуалната собственост тази година на обсъждане относно ролята, която ИС може да има в процеса насърчаващ създаването и внедряването на нови технологии, които не замърсяват околната среда.
новина на WIPO.
English Version

This year the World Intellectual Property Day will be dedicated to the so-called "green technologies".
In a statement on the occasion Director of WIPO Francis Gurry indicate negative effects on the planet that are the result of active industrial activities carried out by humans.
Therefore devoted WIPO World Intellectual Property Day this year the discussion about the role that IP can have in promoting the creation and implementation of new technologies that do not pollute the environment.