петък, 17 април 2009 г.

Класифициране на нанотехнологиите от Европейското патентно ведомство


ЕПВ предприе действия с оглед на това да бъде в крачка с новите технологии, като въведе нов код “Y01N” за класифициране на патенти свързани с нанотехнологиите. Този код няма да бъде статичен, а ще се променя вземайки предвид появилите се новости в областта.
Кодът е разделен на 6 главни групи от Y01N2 до Y01N12 и включват:
Code Nanotechnology field
- Y01N2- Nanobiotechnology
- Y01N4- Nanotechnology for information processing, storage and transmission
- Y01N6- Nanotechnology for materials and surface science
- Y01N8- Nanotechnology for interacting, sensing or actuating
- Y01N10-Nano optics
- Y01N12-Nanomagnetics
информация на Competitive Info