вторник, 21 април 2009 г.

Бюлетина на Немското патентно ведомство единствено в електронен формат


Патентното ведомство на Германия обяви новината за това, че официалният бюлетин ще се публикува занапред единствено в новата платформа DPMAregister на страницата на ведомството, която трябва да замени настоящата платформа за търсене на търговски марки DPInfo.
DPMAregister ще предоставя данни и за географски означения, а до 2010 и информация за марки на Общността и международни марки с посочена страна Германия.
информация на Class 46.