понеделник, 6 април 2009 г.

DLA Piper беше наградена за компания на годината при управлението на авторски права ( DL A Piper was awarded to the company of the year )


DLA Piper бе наградена за компания на годината в Европа по отношение на управлението на авторски права от MIP Magazine.
Наградите са резултат от направено световно изследване за интелектуалното право, което ползва маркетингови изследвания и интервюта със специалисти от сектора, за да идентифицира водещите имена на личности и фирми в индустрията.
Церемонията се проведе в хотел "Dorchester", в присъствието на 250 от най-големите експерти в областта на интелектуалната собственост.
Групата за интелектуална собственост на DLA Piper разполага с екипи в Азия, Европа, близкия изток и САЩ. В Европа групата включва над 150 адвокати в 35 офиса. DLA Piper предлага на клиентите си пълна гама от услуги, свързани със създаването, опазването, използването и влизането в сила на патенти, дизайни, марки, авторски права и брандове.
информация на А.Кръстев, агенция PRoPR.

on English

DPL Piper was awarded to the company of the year in Europe for the management of copyright by MIP Magazine.
The awards are the result of a global survey of intellectual property rights, using market research and interviews with experts from the sector to identify the leading names of individuals and companies in the industry.
The ceremony was held in hotel "Dorchester", in the presence of 250 of the greatest experts in the field of intellectual property.
Intellectual Property Group of DPL Piper has teams in Asia, Europe, Middle East and USA. In Europe, the group includes more than 150 lawyers in 35 offices. DPL Piper offers its clients a full range of services relating to the creation, preservation, use and entry into force of patents, designs, trademarks, copyrights and brands.