понеделник, 20 април 2009 г.

Нов IP блог- Mission: Intangible ( New IP blog-Mission: Intangible)

The Intangbile Asset Finance Society представи новият IP блог Mission: Intangible.
Новият блог ще представя разнообразна информация и анализи свързани с интелектуалната собственост, като нематериални активи и нейното управление.
информация на IP spotlight.

English version

The Intangbile Asset Finance Society present a new IP Blog- Mission: Intangible.
The new blog will also provide various information and analysis relating to intellectual property as intangible assets and its management.