петък, 3 април 2009 г.

Neoplan спечели дело за нарушаване на дизайн в Китай ( Neoplan wins lawsuit for infringement of design in China)

Немският производител на автобуси Neoplan спечели заведеното дело срещу три китайски компании произвеждащи автобуси идентични с тези на немската компания и продавани на три пъти по-ниска цена.
The Beijing court реши че китайските компании за нарушили регистрираният от Neoplan през 2004 година в Китай дизайн на автобус и ги глоби с 20 милиона йени (2,92 милиона долара).
Освен това китайските компании трябва да преустановят производството на идентичните превозни средства и тяхната продажба в Китай и чужбина, включително и западна Европа.
информация на chinadaily.com

on English

German bus manufacturer Neoplan won a case brought against three Chinese companies producing buses identical to those of the German company and sold at three times the lowest price.
The Beijing court decided that the Chinese companies for breach of Neoplan registered in 2004 in China bus design and fines of 20 million yen (2.92 million dollars).
Furthermore, Chinese companies must cease production of identical vehicles and their sale in China and abroad, including Western Europe.