вторник, 14 април 2009 г.

Номинации за "Изобретател на годината"( Nominations for Inventor of the Year)

Европейското патентно ведомство и Европейската комисия обявиха номинациите за изобретател на 2009 година.
Категориите в които се състезават 12 номинирани са: промишленост, малки и средни предприятия/научни изследвания, неевропейски държави и цялостна изобретателска дейност.
Имената на номинираните са следните:

Industry

 • Fiona Fairhurst (UK)
 • Hendrikus Koenraad A. Meijer, Huibert Willem Den Hartog (Netherlands)
 • Jürg Zimmermann, Brian J. Druker (Switzerland)

SMEs/research

 • John Daugman (UK)
 • Bartolomej Janek (Slovakia)
 • Joseph Le Mer (France)

Non-European countries

 • Shoichi Sasaki (Japan)
 • Yiqing Zhou, Dianxi Ning, Shufen Wang, Deben Ding, Guofu Li, Chengqi Shan, Guangyu Liu (China)
 • Marion Franklin Rudy (US)

Lifetime achievement

 • Adolf Goetzberger (Germany)
 • Raoul Parienti (France)
 • Maria-Regina Kula (Germany)
on English

European Patent Office and the European Commission announced the nominations for the inventor of 2009.
Categories that compete 12 nominees are: Industry, SMEs / research, non-European countries and the overall inventive activity.

The names of nominees are as follows:

информация на EPO.