петък, 17 април 2009 г.

Испанското Патентно ведомство създаде "Исторически Архив" ( Spanish Patent Office introduced the "Historical Archive")

Испанското Патентно ведомство създаде изключително интересна база данни за исторически марки, които са били използвани още преди създаването дори на Парижката конвенция.
Базата съдържа 16 306 марки и знаци гарантиращи кралски привилегии от началото на 19 век.
Базата е напълно свободна за достъп и може да бъде открита тук.
информация на Class 46.


on English

Spanish Patent Office created a very interesting database for historical marks that have been used even before the creation of the Paris Convention.
The database contains 16 306 marks and guarantee marks royal privileges from the beginning of the 19th century.
Base is completely free to access and can be found here.