вторник, 21 април 2009 г.

Украйна се присъедини към споразуменията от Страсбург и Локарно ( Ukraine joined the agreement of Strasbourg and Locarno)


WIPO съобщи новината за присъединяването на Украйна към Споразумението от Страсбург относно международната патентна класификация, и Споразумението от Локарно относно международната класификация на промишлените дизайни.
Класификацията от Локарно влиза в сила за страната от 7 юли 2009, а тази от Страсбург от 7 април 2010 година.

English version

WIPO announced the news of the accession of Ukraine to the Strasbourg Agreement on International Patent Classification and the Locarno Agreement on international classification of industrial designs.
Locarno classification shall enter into force for the country by July 7, 2009, but that of Strasbourg in April 7, 2010.