вторник, 19 май 2009 г.

Кога една марка с географско значение не води до заблуждение?

Интересно статия на Froriep Renggli относно въпросът, кога една търговска марка с географско значение може да бъде регистрирана в Швейцария.
Според законодателството в страната един знак не може да се регистрира, като марка ако води до заблуждение на потребителите относно произхода на стоките и услугите да които е предназначен.
Въпреки географското значение на знака той може да бъде регистриран, като марка ако не е възприеман от потребителите, като обозначение за произход.
Това може да стане в следните случаи:
- географското описание не е познато на релевантните потребители;
- потребителите възприемат знакът, като въображаемо обозначение, въпреки неговото географско значение;
- съответната дестинация очевидно не може да бъде място на производство и търговия за исканите продукти и услуги;
В Швейцария има и съдебна практика относно горното.
В делото CALVI швейцарското Патентно ведомство отказва регистрацията на марка CALVI поради факта, че това е име на град на остров Корсика, което може да заблуди потребителите за произхода на продуктите под тази марка.
Административният съд обаче отменя това решение. Според съдът въпреки, че швейцарските потребители знаят град CALVI, като туристическа дестинация, те няма да възприемат това име за място на произход на продукцията, тъй като CALVI е и име на град в Италия както и фамилно име. Поради това съдът допуска регистрацията му, като търговска марка в страната.
информация на International Law Office.