четвъртък, 21 май 2009 г.

Нов сайт за покупко-продажба на търговски марки в САЩ ( New site for buying and selling trademarks in the U.S.)


Jeremy Phillips, IP Finance, съобщава интересна новина за създаването на нов сайт USTrademarkExchange.com за покупко-продажба на търговски марки в Америка.
Всеки притежател на търговска марка може да я публикува на сайта с цел закупуване от потенциален купувач.

English version

Jeremy Phillips, IP Finance, reported an interesting story about the creation of a new USTrademarkExchange.com site for buying and selling trademarks in America.
Each holder of a trademark may be published it on the site in order to purchase by potential buyers.