петък, 29 май 2009 г.

Пародията- нелоялна практика може би! (Parody, perhaps unfair practices!)

Интересно съдебно дело от Бразилия между две телевизионни компании. GLOBO завежда дело срещу RECORD за нелоялна конкуренция и поведение. Причината е че в програмата на RECORD присъства шоу пародия на един от най-известните комици в Бразилия Tom Cavalcante. В шоуто си той прави пародия на предавания излъчвани по конкурентната телевизия GLOBO.
Това е причина GLOBO да съди RECORD, тъй като според тях това уврежда имиджа на телевизията и представлява нелоялна търговска практика.
На този етап съдът отхвърля претенциите на GLOBO , като неоснователни. Предстой обжалване.
информация на IP Tango.

English version

Interesting action in Brazil between two television companies. GLOBO sue RECORD for unfair competition and behavior. The reason is that the RECORD program has parody show of one of the most famous comedian in Brazil Tom Cavalcante. In the show he makes parody of shows broadcast in the competitive TV GLOBO.
This is the reason GLOBO to sue RECORD, since they harm the image of their television and constitute unfair trade practices.
At this stage, the court rejected claims of GLOBO, as unfounded. Pending appeal.
information from IP Tango.