събота, 2 май 2009 г.

Нови семинари на WIPO ( New WIPO seminars )


WIPO съобщава новината за организираните от организацията два нови семинара засягащи въпросите за промишленият дизайн и търговските марки.
Целта и на двата семинара е да повиши осведомеността относно дизайните защитавани чрез Хагската система и относно марките защитавани чрез Мадридската система.
Първият семинар касаещ дизайна ще се проведе на 13 Май 2009 година, а вторият засягащ марките ще бъде на 14 и 15 Май в квартирата на WIPO в Женева, Швейцария.
Повече информация може да откриете тук и тук.
информация на WIPO.

English version

WIPO announced the news that organizes two seminars on issues affecting the design and trademarks.
The aim of both workshops was to raise awareness of the protected designs with the help of the Hague system and protected trademarks using the Madrid system.
The first seminar concerning the design will be held on May 13, 2009 and the second concerning the marks will be 14 and May 15 in the housing of WIPO in Geneva, Switzerland.
information to WIPO.