петък, 22 май 2009 г.

You Tube и организациите за колективно управление на права - сагата продължава ( You Tube and collection societies-saga continues)

Проблемите на You Tube с организациите за колективно управление на права по света продължават. Наскоро стана ясно, че съдът в САЩ е наложил глоба на интернет порталът в размер на 1,61 милиона долара, които трябва да се платят на ASCAP. Глобата трябва да се плати на авторите на песни, които се появяват във видиата разпространявани от You Tube.
Освен това сайтът трябва да плаща допълнително по 70 000 долара за авторски права месечно.
Във Европа ситуацията за You Tube е още по сложна. Въпреки че компанията е постигнала споразумения с основните мейджър компании относно правата за излъчване по интернет на видео материали, тя не успя да се договори с някои от организациите за колективно управление на права на континента, като PRS в Англия и GEMA в Германия.
Това беше и причината сайтът да ограничи достъпът до неразрешени материали в тези страни.
информация на
At last ... the 1709 Copyright Blog

English version

You Tube problems with various organizations for collective management of rights around the world continue. Recently it became clear that the U.S. court imposed a fine on the Internet portal in the amount of 1.61 million dollars to be paid to ASCAP. The fine must be paid to the authors of the songs that appear in video materials distributed by You Tube.
Furthermore, the site must pay the additional 70 000 dollars a month to copyright.
The situation for You Tube in Europe is more complex. Although the company has made agreements with major record companies about rights for broadcasting on internet video, it did not agree with some of the organizations for collective management of rights on the continent, such as PRS and GEMA in England in Germany.
That was the reason the site to restrict unauthorized access to materials in these countries.
information from At last ... the 1709 Copyright Blog