четвъртък, 18 юни 2009 г.

Авторско право в Малайзия ( Copyright in Malaysia)

Едно интересно дело от Малайзия относно казус за авторско право.
В делото Megnaway Enterprise Sdn Bhd v Soon Lian Hock, ищеца произвежда и търгува с охранителни системи за автомобили с марка THEF-PRO, като е разработил и притежава всички чертежи на елементите на системите.
Soon Lian Hock от своя страна продава метални елементи от системите, които са идентични на тези от чертежите на ищеца. Това е и причината поради която Megnaway Enterprise Sdn Bhd обвинява Soon Lian Hock в нарушаване на авторско право.
В решението си The High Court приема, че чертежите на спорните метални елементи са обект на авторско право тъй като авторът е проявил достатъчно творчески усилия.
Съдът приема че е налице нарушаване на авторските права на ищеца още повече, че тези метални елементи представлявали съществена част от охранителните системи. Всичко това водела до нарушаване и на репутацията на ищеца, като производител на системите.
информация на Michael Soo и Lin li Lee за International Law Office.

English version

An interesting case in Malaysia about the case for copyright.
In the lawsuit Megnaway Enterprise Sdn Bhd v Soon Lian Hock, plaintiff manufactures and markets security systems for cars with brand THEF-PRO, it has developed and has drawings of all elements in the system.
Soon Lian Hock started selling metal elements of the systems which are identical to those of the plaintiff's drawings. This is the reason why Megnaway Enterprise Sdn Bhd accused Soon Lian Hock in violation of copyright.
In its decision The High Court accepted that the controversial drawings of the metal elements are copyright as author showed enough creative effort.
The Court accepts that there is a breach of copyright claimant further that the metal elements are an essential part of security systems. All this leads to distortion and the reputation of the plaintiff, a producer of systems.
information a Michael Soo and Lin li Lee for International Law Office.