сряда, 17 юни 2009 г.

Докладът "Digital Britain" беше публикуван ( The report "Digital Britain" was published)

Департаментът за култура, медия и спорт към Правителството във Великобритания публикува дългоочакваният доклад "Digital Britain".
Този доклад представя стратегическата позиция на правителството относно ролята на Великобритания в глобалната дигитална икономика.
Докладът съдържа препоръки за действия за осигуряване на правила в дигиталната и комуникационна инфраструктура, което от своя страна да подпомогне промотирането и защитата на иновативността и креативността в дигиталната среда.
Пълният текст на докладът може да откриете тук.

English version

Department for Culture, Media and Sport to the UK Government published long-awaited report, "Digital Britain".
This report presents the strategic position of the Government on the role of Britain in the global digital economy.
The report contains recommendations for action to ensure some rules in the digital and communications infrastructure, which in turn can help the promotion and protection of innovation and creativity in the digital environment.
The full text of the report can be found here.