понеделник, 22 юни 2009 г.

Франция публикува IP доклад ( France published a IP report )Френското патентно ведомство публикува докладът си за 2008 година касаещ индустриалната собственост в страната. Според данните в докладът световната икономическа криза се е отразила негативно върху активността относно търговските марки в страната.
През 2008 година са подадени 73 956 заявки за марки за разлика от 2007 година, когато те са били 74 411, което представлява спад от 0,6%.
За разлика от това обаче подновяването на срокът за закрила на марки във Франция се е увеличило с 18,7%.
Пълният текст на докладът може да откриете тук (на френски).информация на Class 46.

English version

French Patent Office published its report for 2008 concerning industrial property in the country. According to the report the global economic crisis has negatively affected on the activity on the trade marks in the country.
In 2008 were filed 73 956 applications for the marks, unlike in 2007 when they were 74 411, a drop of 0.6 percent.
In contrast, however, renew the term of protection of trade marks in France has increased by 18.7%.
The full text of the report can be found here (in French)

information to Class 46.