сряда, 3 юни 2009 г.

Класация на топ IP блоговете по света ( IP rating of the top blogs around the world)

IP Watch dog стартира класация на топ IP блоговете в света. Всеки който иска може да гласува за своя любим блог тук.
В класирането участват едни от най-добрите блогове в света на интелектуалната собственост, поддържани от специалисти и профедионалисти в областта по цял свят. Някои от блоговете са:Patently-O, IP NewsFlash, IP Kat, PatLit, I/P Updates, IP Think Tank, Spicy IP, The Invent Blog и др.
Intellectual Property Planet се надява след време да има възможността също да участва в подобна класация.

English version

IP Watchdog launches IP rating of the top blogs in the world. Anyone who wants to vote for their favorite blog can do it here.
List includes some of the best blogs in the world of intellectual property held by experts and professionals in the field worldwide. Some blogs are: Patently-O, IP NewsFlash, IP Kat, PatLit, I / P Updates, IP Think Tank, Spicy IP, The Invent Blog and others.
Intellectual Property Planet hopes in time also be able to participate in such a rating.