петък, 19 юни 2009 г.

Япония и Китай стартираха IP партньорство ( Japan and China launched IP Partnership)


Министрите на икономиката на Япония и Китай се съгласиха да стартират работна група относно въпросите на защита на интелектуална собственост в двете страни.
Целта е да се засилят икономическите връзки между двете водещи азиатски държави, като това да подпомогне борбата с икономическата криза.
Години наред японските компании осъществяващи бизнес в Китай се оплакват от недостатъчната защита на техните права на интелектуална собственост.
Китай от своя страна се съгласи на подобна работна група с оглед подкрепа на износът си който спадна значително в последно време.
От друга страна стокообменът между двете държави намаля с 23% от началото на тази година, а инвестициите на Япония в Китай спаднаха с 15%.

English version

Ministers of economy of Japan and China agreed to launch a working group on issues of protection of intellectual property in both countries.
The aim is to strengthen economic ties between the two leading Asian countries, to help combat the economic crisis.
For years Japanese companies engaged in business in China complain of lack of protection of their intellectual property rights.
China in turn agreed to such a working group to support its exports which declined significantly in recent times.
On the other hand, trade between the two countries decreased by 23 percent since the beginning of this year, a Japanese investment in China fell by 15 percent.