неделя, 7 юни 2009 г.

Какво представлява IP стратегията?( What is IP strategy?)

Блогът IP Think Tank публикува наскоро интересни становища на специалисти от цял свят относно това, какво представлява стратегията за интелектуална собственост.
Intellectual Property Planet дава своята кратка дефиниция на IP стратeгия, а именно:
Стратегията за интелектуална собственост представлява съществен генератор за осъществяване на добрите бизнес възможности пред една компания, като в същото време тя е и бариера срещу негативните такива.
Всеки желаещ може да изпрати своето определение за IP стратегия тук.

English version

IP Think Tank blog recently published interesting views of experts from around the world on what the strategy for intellectual property is.
Intellectual Property Planet provides its brief definition of IP strategy, namely:
IP strategy is a integral generator for the implementation of good business opportunities and barriers against the occurrence of such negative.