петък, 19 юни 2009 г.

Ocean Tomo продаде дивизията си за търгуване с интелектуална собственост ( Ocean Tomo sell its trading division of intellectual property)

Чикагската IP компания Ocean Tomo обяви продажбата на дивизията си за търгуване с интелектуална собственост на британската финасова група ICAP. Стойността на сделката е 10 милиона долара.
По този начин двете компании стартират 10-годишно партньорство в сферата на IP търговете.
Новата компания ICAP-Ocean Tomo ще бъде ситуирана в офисите на Ocean Tomo в Чикаго, Кънеткикът и Флорида.
ICAP е една от водещите компании за финансови услуги в света, като дневният й оборот на транзакции достига до 2,3 милиарда долара.
информация на Chicagotribune.com

English version

Chicago IP company Ocean Tomo announced sale of its trading IP division to the British financial group ICAP. The value of the transaction is 10 million dollars.
Thus, the two companies launched 10 - year partnership in the field of IP auctions.
The new company ICAP-Ocean Tomo will be situated at the offices of Ocean Tomo in Chicago Connecticut and Florida.
ICAP is a leading financial services companies in the world, its daily turnover of transactions reached 2.3 billion dollars.
information Chicagotribune.com