събота, 20 юни 2009 г.

Гърция през погледа на OHIM ( Greece through the eyes of OHIM)

OHIM публикува информация касаеща Гърция и нейната активност относно марките на Общността.
До момента от Гърция има подадени общо 2900 заявки за марки на Общността, само за миналата година те са 424.Според статистиката по-голямата част от тях са фигуративни марки- 63%, словните марки са 35%.
Най-заявяваните класове от гръцките компании са клас 35, 42, 16, 25, 9.
Класацията на компаниите от Гърция заявили най-много марки на Общността е следната:English Version

OHIM publishes information about Greece and its activity on the Community trade marks.
So far, Greece has made a total of 2900 applications for Community trade marks, only last year they were 424.

According to statistics, most of them are figurative marks, 63%, word mark is 35%.
The most preferred classes from Greek companies are Class 35, 42, 16, 25, 9.
The ranking of companies from Greece submitted the most applications for Community trade marks is as follows: