петък, 12 юни 2009 г.

Патенти за софтеур според Европейското патентно ведомство ( Patents software according to the European Patent Office)

Европейското патентно ведомство стартира разяснителна кампания относно това какво представлява патентът за софтуер и какви са способите за защита на софтуера в Европа.
По този въпрос ЕПО издаде брошура описваща основните моменти около софтуерната защита, която може да откриете тук, както и on-line обучение "e-learning modules", които може да откриете тук и тук.
Като цяло модулите са построени изключително добре и представляват добро помощно средство за всеки заинтересуван от материята.
информация на ЕПО.

English version

European Patent Office launches awareness campaign on what constitutes a patent for software and what are the means for protecting software in Europe.
In this issue EPO issued a brochure describing the main points about software protection, which can be found here, and on-line training "e-learning modules", which can be found here and here.
Generally, the modules are built extremely well and are a good aid for any person interested in the matter.
information from the EPO.