понеделник, 1 юни 2009 г.

The UK Intellectual Property Office дава предимство на зелените технологии-The UK Intellectual Property Office gives priority to green technology


The UK Intellectual Property Office (UKIPO) постави началото на нова инициатива целяща даването на предимство при разглеждане на патентни за така наречената "зелена технология".
Инициативата беше обявена от David Lammy, Министър на Интелектуалната собственост във Великобритания.
Към момента експертизата за предоставяне на патент в Обединеното кралство продължава средно 2-3 години. Новата възможност ще съкрати този срок до 9 месеца.
Тази схема ще бъде предоставена на всеки, който при подаване на искане за патент, изтъкне основателни доводи, че изобретението за което ще се отнася патентът ще доведе до ползи за околната среда.
информация на Green patent blog.

English version

The UK Intellectual Property Office (UKIPO) launched a new initiative aimed at giving priority for consideration of patent for the so-called "green technology".
The initiative was announced by David Lammy, Minister for Intellectual Property in UK. The examination granting of a patent in the UK continues on average 2-3 years. The new option will shorten this period to 9 months.
This scheme will be made available to anyone in applying for patent highlight reasonable arguments that the invention which will apply patent will lead to environmental benefits.
information from the Green patent blog.