неделя, 7 юни 2009 г.

Арбитражът на WIPO излезе с решение относно някои домейни ( WIPO Arbitration decided to certain Internet domains)

Арбитражът на WIPO излезе с решения по някои спорове заведени относно домейни.
Решенията са следните:
- спор между TPI Holdings Inc. и Michael Jay of Middlesex за домейн payments-autotrader.com- домейна е трансфериран на TPI Holdings Inc. ;
- спор между Intersections, Inc. и LSI Credit Services c/o Robert Boitano за домейн myidentityguard.com- домейна е трансфериран на Intersections, Inc.;
- спор между Sanofi-aventis и Jack Chu за домейни acomplia-discount.com, acomplia-here.com, easy-acomplia.com- спорните домейни са заличени;
информация на WIPO.

English version

Of the WIPO Arbitration decided in Disputes for domains registered.
Decisions are as follows:
- Dispute between TPI Holdings Inc. and Michael Jay of Middlesex for a payments-autotrader.com-domain is transferred to the TPI Holdings Inc.;
- Dispute between Intersections, Inc. and LSI Credit Services c/o Robert Boitano domain myidentityguard.com- domain is transferred to Intersections, Inc.;
- Dispute between Sanofi-aventis and Jack Chu for domains acomplia-discount.com, acomplia-here.com, easy-acomplia.com- disputed domain are cancalled;
information to WIPO.