четвъртък, 30 юли 2009 г.

Италиански лешник стана географско означение в Европа ( Italian hazelnut become a geographical indication in Europe)


Италианските лешници под името Nocciola Romana бяха признати за географско означение на територията на ЕС на 22 юли 2009 година.
Особената характеристика на тези лешници според описанието им се състой в тяхната плътна структура и липсата на кухини, като те запазват това си състояние и когато са пресни и когато са обработени.
Official Journal of the European Union

English version

Italian hazelnuts called Nocciola Romana are recognized as a geographical indication within the EU. This happened on July 22, 2009.
The special feature of these hazelnuts under description consists in their dense structure and the lack of cavities, they retain that status when fresh and when they are processed.
Official Journal of the European Union