понеделник, 20 юли 2009 г.

McDonald’s мести европейската си централа- McDonald's moved its European headquarters

IP Watch съобщава новината за това, че McDonald’s има намерение да премести европейската си централа от Англия в Швейцария, Женева.
Това намерение е провокирано от новите данъчни правила, които влизат в сила в Обединеното кралство и които ще облагат с двойни данъци приходите от сделки касаещи интелектуална собственост.
Това напрактика означава, че McDonald’s ще трябва да заплатят данъци по приходите им от сделки за франчайзинг независимо, че се платили вече такива данъци във съответните страни в които франчайзинг веригата е осъществила сделки.
За разлика от Великобритания, швейцарското данъчно законодателство е значително по благосклонно към подобни сделки за интелектуална собственост, което е и основната причина за преместването на централата на компанията за Европа в Женева.
информация IP Watch.

English version

IP Watch reports the news that McDonald's intends to move its European headquarters from England to Geneva,Switzerland.
This intention is provoked by the new tax rules which come into force in the UK. Under those rules, revenue from transactions involving intellectual property will be subject to double taxation.
That means that McDonald's will have to pay taxes on income from transactions franchise, despite being already paid such taxes in the countries in which the franchise chain is carried out transactions.
Unlike Britain, the Swiss tax legislation is considerably more favorable to such intellectual property transactions, which is the main reason for the relocation of company headquarters for Europe in Geneva.
information IP Watch.