четвъртък, 9 юли 2009 г.

Номенклатура и ценоразпис на услуги на Патентно ведомство ( Nomenclature and price of services of the Patent Office)

Патентно ведомство на Р.България публикува номенклатурата на услугите си и съпътстващият ги ценоразпис, който ще влезе в сила от 01.08.2009 година.
Номенклатурата може да откриете тук.
Ценоразписът може да откриете тук.

English version

Patent Office of Bulgaria published nomenclature of the services and the accompanying price list, which will enter into force on 01.08.2009 year.
Nomenclature can be found here.
Price list can be found here.