четвъртък, 23 юли 2009 г.

Унгария през погледа на OHIM- Hungary through the eyes of OHIM


OHIM публикува информация за Унгария и нейната активност относно търговски марки на Общността.
Според данните от Унгария до момента са били подадени общо 1400 евро марки. През миналата година те са били 280, а до този момент на 2009 са около 150.
По-голямата част от марките са били фигуративни- 49%, словни 47%.
Най-много заявени марки от Унгария има в клас 35- 318 марки; клас 9- 218 марки; клас 25- 212 марки.
88% от заявките са били подадени по електронен път.
Топ 10 на заявителите от Унгария е:


Топ 10 на представители по индустриална собственост в Унгария е:English version

OHIM publishes information on Hungary and its activity on the Community trade mark.
According to data from Hungary to date have been submitted in 1400 a total of European marks. Last year they were 280, and so far 2009 is about 150.
The majority of marks were figurative, 49%, 47% are word.
Most requested marks from Hungary are in class 35 - 318 marks; Grade 9 - 218 marks, Class 25 - 212 marks.
88% of applications were filed electronically.
Top 10 applicants in Hungary is:


Top 10 on industrial property in Hungary is: