неделя, 5 юли 2009 г.

Pirat Bay беше продаден - Pirat Bay was sold

Една от последните новини около нашумелият интернет портал за сваляне на музика Pirat Bay е че той си има нов собственик.
Global Gaming Factory X AB закупи Pirat Bay за около 4,7 милиона паунда. Според първоначалните планове на новите собственици Pirat Bay ще започне да предлага услуги, които да не нарушават авторските и сродни права.
Както е известно шведският сайт е един от най-популярните сайтове в света за свободно сваляне на музикални произведения, което беше причина за постоянните съдебни дела в които Pirat Bay участваше.
информация на Arstechnica.com

English version


One of the latest news about the popular internet portal for music downloading Pirat Bay is that it was sold.
Global Gaming Factory X AB purchased Pirat Bay about 4.7 million pounds. According to initial plans of the new owners, Pirat Bay will begin to offer services that do not infringe copyright and related rights.
As is known, the Swedish site is one of the most popular sites in the world for free download of music works, which was the reason for standing lawsuits around Pirat Bay.
information Arstechnica.com