четвъртък, 16 юли 2009 г.

WIPO се присъедини към Priority Document Exchange (PDX) program - WIPO join to Priority Document Exchange (PDX) programАмериканското ведомство за патенти и търговски марки обяви новината за присъединяването на WIPO към the Priority Document Exchange (PDX) program.
Тази програма позволява, когато един заявител подаде заявка в определено ведомство и претендира за приоритет, документите свързани с този приоритет да се обменят между съответните ведомства без да се заплаща допълнителна такса за това.
WIPO's PDX услуга по отношение на тази програма е достъпна от Priority Document Access Service (DAS) website. По този начин отпада необходимостта заявителят да предоставя сертифицирани копия от документите за приоритет в съответните ведомства.
WIPO е четвъртата институция, която се присъединява към тази програма след патентните ведомства на Кория, Япония и Европейското патентно ведомство.
информация на Patent Docs.

English version

The U.S. Office of Patents and Trademarks announce a news for accession to WIPO to the Priority Document Exchange (PDX) program.
This program allows, when an applicant submits an application in a particular office and claiming priority, documents relating to this priority to be exchanged between the offices without additional fee is charged for this.
WIPO's PDX service in respect of this program is available from the Priority Document Access Service (DAS) website. Thus eliminated the need for the applicant to provide certified copies of priority documents in the respective offices.
WIPO is the fourth institution that joins the program after the Patent Office of Koria, Japan and the European Patent Office.
information from the Patent Docs.