понеделник, 17 август 2009 г.

Битка за неоторизирана реклама във Великобритания ( A battle of unauthorized advertising in the UK)


Class 46 съобщава интересна новина за взето решение от The Advertising Standards Authority по казус с неоторизирана реклама.
Официалният дистрибутор на Volvo във Великобритания подава оплакване срещу Mount Automotive Solutions ( неофициален дистрибутор на Volvo) за използвана реклама от тяхна страна в която се заявява следното:
"Volvo Value ... ANY MODEL OF NEW/USED VOLVO SUPPLIED ... Mount Automotive Solutions. The Volvo Centre ...".
Това нарушава правилата на the Code of Advertising Practice във Великобритания.
Mount Automotive заявяват, че използването на марката на Volvo е станало случайно, поради объркване на рекламната агенция, което е потвърдено от самата агенция.
Въпреки това the Advertising Standards Authority считат, че има нарушаване на правилата тъй като потребителите могат да счетат, че Mount Automotive също са официален дистрибутор на Volvo за страната.

English version

Class 46 reported an interesting story about the decision by The Advertising Standards Authority in case of unauthorized advertising.
The official distributor of Volvo in the UK filed a complaint against Mount Automotive Solutions (unofficial distributor of Volvo) used for advertising on their part which states the following:
"Volvo Value ... ANY MODEL OF NEW / USED VOLVO SUPPLIED ... Mount Automotive Solutions. The Volvo Centre ...".
This violates the rules of the Code of Advertising Practice in the UK.
Mount Automotive said that use of the Volvo brand has become a random error due to the ad agency, which is confirmed by the agency.
However, the Advertising Standards Authority deemed that there is a breach of the rules because consumers can consider that Mount Automotive is also the official distributor of Volvo in the country.