вторник, 25 август 2009 г.

Белгийско сирене стана географско означение на територията на ЕС ( Belgian cheese has become a geographical indication in the EU)


Официалният вестник на Европейският съюз помести съобщение за регистрацията на белгийското сирене Fromage de Herve, като географско означение на територията на ЕС.
Fromage de Herve е вид меко сирене произвеждано в регион Herve, Белгия.
Формата на готовият продукт представлява кубче със един от следните грамажи: 50, 100, 200, 400 грама.
Този вид сирене се произвежда от 15 век в Белгия. Тогава животновъдите от региона Herve в желанието си да оползотворят остатъчната продукция от прясно мляко и да я консумират и през зимата, получили в резултат на ферментация този вид меко сирене с плътна хомогенна структура.
Причината за свърх производството на мляко по това време и желанието за неговото по целесъобразно използване, била забрана на Charles 5 на износът на пшеница за Холандия. Тогава фермерите били принудени да превърнат житните си площи в пасища, поради което производството на мляко се увеличило значително.
Fromage de Herve е известно и с други имена, като "remoudous"( двоен крем), "quatre saisons", "bizeux" и други, имена които обаче не променят неговите характеристики.
Повече информация може да откриете тук.

English version


The Official Journal of the European Union announced the registration of Belgian cheese Fromage de Herve, as a geographical indication in the EU.
Fromage de Herve is a kind of soft cheese produced in the region Herve, Belgium.
The shape of the finished product is a cube with one of the following weights: 50, 100, 200, 400 grams.
This type of cheese is produced from 15 century in Belgium. Then the farmers of the region Herve desiring to utilize the residual production of fresh milk and to eat in winter, resulting from fermentation of this type soft cheese with a dense homogeneous structure.
The reason for the high milk production at that time and the desire for efficient use is a prohibition by Charles 5 of wheat exports to the Netherlands. Then farmers were forced to turn their crop land to pastures, so that milk production is increased significantly.
Fromage de Herve has known with other names like "remoudous" (double cream), "quatre saisons", "bizeux" but this names did not change its characteristics.
More information can be found here.