събота, 1 август 2009 г.

Инструкции за процедурата пред the Boards of Appeal на OHIM ( Instructions for the procedure before the Boards of Appeal of OHIM)OHIM публикува приетите от The Presidium на the Boards of Appeal инструкции за правилно осъществяване на процедурата при обжалване на решения пред Борда.
Инструкциите залегнали в решение 2009-1 обхващат основните елементи на процедурата пред the Boards of Appeal. Спазването на тези правила е от съществена важност за гладкото протичане на обжалванията.
Инструкциите може да откриете тук.
информация на OHIM.

English version

OHIM publishes guidelines adopted by The Presidium of the Boards of Appeal for the proper implementation of procedures for appeals against decisions before the Board.
Instructions set out in Decision 2009-1 include the main elements of the procedure before the Boards of Appeal. Compliance with these rules is essential for the smooth running of the appeal.
Instructions can be found here.
information from OHIM.