четвъртък, 13 август 2009 г.

Ново географско означение в Испания- ако искаш ( New geographical indication in Spain, if you want)


Правителството в Испания одобри географското означение “Viñedos de España” ( Лозя на Испания) за обозначаване на вина произвеждани в региони на територията на Испания от определени видове лозя.
Това е вторият опит за получаване на географско означение. Първият опит беше провален поради успешно противопоставяне от страна на регионалното правителство на Castilla y León .
Настоящото географско означение “Viñedos de España” обаче не включва в географските си граници два от най-известните региони за вина в Испания- La Rioja и Castilla y León.
Според вестник El Mundo производители от тези региони специално са поискали те да не бъдат включвани в обхвата на географското означение. Те явно са предпочели техните лозови масиви и вина да бъдат защитени от местните географски означения “Toro”, “Arlanza”, “Bierzo” и “Ribera de Duero” за региона на Castilla y León и “Rioja” за региона на La Rioja.
Причините за този отказ най-вероятно са икономически, наложилите се местни географски означение имат по-голяма стойност за производителите в конкретните региони отколкото цялостното “Viñedos de España”, което може да доведе до влошаване на репутацията на съответните известни вече вина.
източник: Class 46.

English version

The Government in Spain has approved a geographical indication "Viñedos de España" (Spain Vineyards) to describe the wines produced in regions of the territory of Spain from certain vineyards.
This is the second attempt to obtain a geographical indication. The first experience was ruined because of successful opposition from the regional government of Castilla y León.
This geographical indication "Viñedos de España" did not include within its two most famous wine regions in Spain-La Rioja and Castilla y León.
According to El Mundo manufacturers of these particular regions have requested not be included within the scope of geographical indication. They obviously have preferred their vineyards and wines are protected by local geographical indications "Toro", "Arlanza", "Bierzo" and "Ribera de Duero" in the region of Castilla y León and "Rioja" for the region of La Rioja.
The reasons for this refusal is likely to be economic, as local geographical indications have a greater value for producers in specific regions rather than the overall "Viñedos de España", which can lead to deterioration of the reputation of the corresponding already known wines.
Source: Class 46.