петък, 21 август 2009 г.

Португалски сладки картофи защитени като географско означение ( Portuguese sweet potatoes as a protected geographical indication)


В базата данни на ЕК беше публикувана регистрацията на Batata doce de Aljezur, вид сладки картофи от Португалия, като географско означение за територията на ЕС.
Град Aljezur, където се отглежда този вид сладки картофи, е основан през 10 век от арабите, а през 1249 година е завладян от мароканците. Според легендата рицарите от ордена на St James of the Sword, водени от Paio Peres Correia, пиели сок направен от този вид картофи преди всяка важна битка. Това позволило градът да бъде отвоюван от мароканците.
Физическите, химическите и органолептични характеристики на картофите Batata doce de Aljezur се дължат на начина по който фермерите отглеждат продукцията си, както и на природните условия на региона на град Aljezur.
Пълният текст може да откриете тук.

English version


The European Commission publishes registration of Batata doce de Aljezur, kind of sweet potatoes from Portugal, as a geographical indication for the EU.
The city of Aljezur, where these sweet potatoes are grown, was founded in the 10th century by the Arabs, and in 1249 was conquered by Moors. According to legend the knights of the Order of St James of the Sword, led by Paio Peres Correia, consumed juice made from this potatoes before any major battle. This helped the Portuguese to defeat Moors.
The product's physical, chemical and organoleptic characteristics of potatoes Batata doce de Aljezur is due to the way farmers grow their produce and the natural conditions of the region of the city of Aljezur.
The full text can be found here.