петък, 14 август 2009 г.

Нов директор на USPTO ( New Director of the USPTO)


Patentlyo съобщава новината за назначаването на новият директор на Американското ведомство за патенти и търговски марки. Новият директор се казва David Kappos, който беше номиниран през месец юни и одобрен от американският Сенат.

English version

Patentlyo reported the news of the appointment of new Director of U.S. Patents and Trademarks Office. The new director is David Kappos, who was nominated in June and approved by the U.S. Senate.